Hållbarhet

Adeas produktion grundar sig på principerna för hållbar utveckling. Våra produkter är avsedda att hålla för åratals kontinuerlig användning. I bakgrunden har vi skickliga proffs, var och en inom sin egen bransch, och vi värnar om deras välfärd. Utan deras kunnande och satsningar skulle vi inte vara där vi är.

Adea sustainability 01
Adea sustainability 02

Det sociala och ekonomiska ansvaret är något om har varit en del av Adeas berättelse från början. Som ansvarsfullt designföretag försvarar vi även aktivt våra designers rättigheter.

Vi varken gröntvättar eller rentvår vår verksamhet. (Tvätta gärna för maskin.) Vi bekantar oss med saker och ting på djupet och är medvetna om att allt som verkar vara ansvarsfullt eller hållbart verkligen inte är det. För oss innebär ansvar att vi tar ansvar för miljön, för avtalade regler och för vår arbetsgemenskap – och vi tummar inte på det ansvaret.

Adea sustainability 03
Adea sustainability 04

ReThink – ReUse – ReCycle – ReDuce – Recare

Fem principer som styr vår verksamhet från design till tillverkning och länge därefter.

1. ReThink

Utgångspunkten för vårt designarbete är att den nya produkten ska ha en berättigad rätt att existera. Adea tillverkar bara produkter som förtjänar att tillverkas. Vi kräver mer av våra möbler än att det kanske bara finns en ny modefärg eller ett nytt modernt mönster, något som kanske räcker för andra. Vi tillverkar våra möbler så att de ska hålla i åratal, kanske flera årtionden.

2. ReUse

Det ska alltid gå att förnya en produkt. Det är ju så att en möbels liv startar först när den flyttar till sitt nya hem. Därför har vi övergått så gott som helt och hållet till utbytbara löstagbara överdrag som förlänger soffornas och stolarnas livstid. Därför har vi alltid reservdelar till förfogande. En möbel ska ju inte sluta fungera bara för att en del har nötts ut. Av samma skäl är våra soffor allt oftare av modulform – de är avsedda att utvecklas efter hemmets och familjens behov, att växa eller krympa efter rum och användningsbehov.

3. ReCycle

Återvinningsbarhet är viktigast. Våra produkter är lätta att återvinna men vi använder också återvunnet material i produktionen och främjar utnyttjandet av sidoströmmar. Till exempel återvinner vi överlopps fiber samt skumplast som blir över efter tillskärningen för vidareförädling. Och våra möbler cirkulerar ju annars också – från hem till hem, föräldrar till barn och från en ägare till en annan.

4. ReDuce

En resurssmart design reducerar användningen av råvaror och konsumtionen. Det är smart att reducera, både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel. Vi tar detta på allvar, redan från första beslutet – en fråga som vi ofta ställer oss själva är: "behövs den här soffan i världen”.

5. ReCare

Underhåll av möbler är en betydande ansvarsfull gärning. I fråga om Adeas möbler är det här som även användaren deltar i ansvarsfullheten. Vi har gjort det lätt att underhålla möblerna genom att bl.a. främja löstagbara överdrag som kan tvättas i maskin och genom att satsa på tydliga bruks- och underhållsanvisningar som styr in användaren på ansvarsfull användning.