Lassenius Petra

”För mig som designer är det viktigt att skapa vackra och funktionella vardagsföremål. Jag observerar min omgivning och fotograferar det jag är intresserad av.
När jag designar är estetiken och funktionaliteten lika viktiga. Även bruksföremål ska vara av hög kvalitet så att de håller för tidens tand och ändå är aktuella.
Alla dessa värderingar förverkligas i Adeas produkter. De fördjupar sig vördnadsfullt i det vi gör.”