Broberg Mats & Ridderstråle Johan

Mats Broberg och Johan Ridderstråle är en kreativ duo från Stockholm som jobbar mångsidigt med arkitektur och design. De har som mål att kunna använda sin designverksamhet till att förmedla känslor, genom att använda form och betydelse till att kommunicera med användaren. De har det dagliga livet som inspirationskälla och där försöker de att kombinera rationalitet, humor och motstridigheterna mellan det förgångna och det nutida.

Genast efter examen prisbelönades duon Broberg & Ridderstråle med flera ansedda priser inom designbranschen, bl.a. Wallpaper Design Award, the Elle Interior Design Price, the Good Design Award, Residencence Magazine’s Designer of the Year och listan bara fortsätter.