Medier och press

För att citera beskrivningar och för frågor om mediebanken, medier eller press, kontakta

info(a)adea.fi    +358 20 7288 620

Varumärkesmaterial och hires-bilder finns att ladda ned i vår materialbank: